Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INOVARE PENTRU CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN REGIUNILE
SUD-VEST OLTENIA, BUCURESTI-ILFOV, SUD-EST, SUD MUNTENIA

OBIECTIVE

 • Formare continua in educatie
  Formare continua in educatie

  Obiectivul general al proiectului este cresterea și imbunataţirea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din regiunile Sud Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov, Sud Est și Sud Muntenia prin facilitarea accesului la formare continuă în domenii prioritare de reforma din educatie (creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii, consolidarea inovării, cooperării şi a reţelelor între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea inovării în învăţământ), prin crearea unui program multiregional de formare continua, inovativ, bazat pe resurse digitale și pe metode și instrumente inovative, specifice societatii cunoasterii.

 • Competente profesionale noi
  Competente profesionale noi

  Consolidarea competentelor profesionale a 1240 de cadre didactice dezvoltate prin participarea intr-un program multi-regional de formare, bazat pe continut digital (blended learning), utilizand noi tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare, cu potential de extindere a invatarii pe parcursul intregii vieti. În concordanță cu obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului prin prezentul proiect se urmărește dezvoltarea unui sistem de instruire în cadrul unui portal cu rol multiplu, extinzand infrastructura cloud si platform colaborativă dezvoltate in cadrul proiectului OSCINT 2009, finalizat în anul 2013.

 • Derulare program de formare
  Derulare program de formare

  Dezvoltarea şi acreditarea unui program multiregional inovativ de formare, pentru perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățămantul  preuniversitar, bazat pe resurse digitale; programul va permite dobandirea de competențe în utilizarea unor metode și produse software specializate, din sfera societății cunoașterii. În cadrul acestui obiectiv este vizată optimizarea competentelor cadrelor didactice din mediul preuniversitar prin identificarea și evaluarea nevoilor specifice ale acestora, în vederea realizarii unui program de formare cu impact asupra creşterii calitaţii procesului instructiv educativ, cu accent pe comunitaţile rurale.

 • Platforma informatica de instruire
  Platforma informatica de instruire

  Dezvoltarea unui portal cu rol multiplu, platforma de instruire in care instrumentele TIC sunt utilizate pentru crearea unei culturi digitale în invatamant, platforma colaborativa în sprijinul crearii unei comunitati profesionale virtuale a cadrelor didactice din Romania, site web cu rol în informare și diseminarea informatiilor relevante despre proiect.

GRUP TINTA

 

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmand Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 – 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.

Segmentarea grupului tinta are in vederea indicatorii de proiect care prevad derularea programului de formare pentru un numar egal de barbati si femei, prezenta unor tineri debutanti dar si a unor persoane din mediul rural.

 

grupul tinta

 

 

ACTIVITATI

 

A1 Managementul proiectului

 

A2 Implementarea masurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului

A3 Realizarea de studii şi analize in vederea definirii programelor de formare continua dedicate grupurilor ţinta şi a unei mai bune corelari cu nevoile pieţei muncii şi ale societaţii bazate pe cunoaştere

A4 Dezvoltarea, acreditarea/autorizarea de programe de formare continua pentru persoanele din grupurile ţinta, inclusiv formare la distanţa

A5 Dezvoltarea si implementarea unei Platforme IT pentru imbunatatirea formarii personalului didactic la distanta inclusiv e-learning

A6 Extinderea utilizarii TIC in formarea personalului didactic si a formatorilor

A7 Formarea grupului tinta

 

A8 Infiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea Reţelei virtuale OSCINT (open source,competitive inteligence)

 

REZULTATE ASTEPTATE

 

R1.1 Un manual de proceduri interne finalizat

R1.2 Minim patru CRC (cu toate anexele aferente)

R1.3 Minim optsprezece minute ale sedintelor echipei de implementare (1/luna)

R1.4 Minim douazeci si doua de achiziții finalizateR2.1 O conferinta de deschidere

 

R2.2 O conferinta de inchidere

 

R3.1 Doua studii pentru definirea programului de formare

 

R3.2 Patru analize pentru definirea programului de formare

 

R4 Program de formare continua acreditat/autorizat

R5 O platforma IT complet functionala

R6.1 Doisprezece rapoarte lunare de utilizare a aplicatiilor platformei

 

R6.2 Optsprezece rapoarte lunare de administrare hardware si software

 

R7.1 Minim patruzeci si opt de sesiuni de formare

 

R7.2 Minim un Ghid de bune practici OSCINT

 

R8 O mie de persoane inscrise in Reteaua Virtuala OSCINT

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

 

sigla

Anunț